top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Trendfocus: Số lượng ổ cứng xuất xưởng trong Q3-2017 đạt 103-105 triệu

Updated: Aug 6, 2019


Trendfocus: Số lượng ổ cứng xuất xưởng trong Q3-2017 đạt 103-105 triệu.

Theo Hệ thống Phân tích Nhu cầu Lưu trữ (SDAS): Dịch vụ Thông tin Ổ cứng (HDDIS), cập nhật sơ bộ quý 3 năm 2017 (Q3-2017), được công bố ngày 6/10/2017, công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường hàng đầu ngành công nghiệp lưu trữ dữ liệu Trendfocus Inc. đã viết:


Sự gia tăng theo mùa trong Điện tử Tiêu dùng (CE) và nhu cầu của khách hàng.

Doanh số ổ cứng tăng - Số lượng hàng xuất xưởng tăng lên 103-105 triệu.


Ổ cứng CE / Máy tính để bàn 3.5 inch:


Tổng lượng ổ cứng CE / máy tính để bàn (bao gồm ổ cứng gắn ngoài 3.5 inch) tăng nhẹ trong Q3, đạt xấp xỉ 34 triệu đơn vị.


Ổ cứng CE / Thiết bị di động 2.5 inch:


Sự phục hồi của doanh số máy tính học đường và việc sản xuất trước các máy chơi game làm gia tăng đáng kể loại ổ cứng 2.5 inch. Tổng lượng ổ cứng CE / thiết bị di động 2.5 inch đạt xấp xỉ 55 triệu đơn vị.


Ổ cứng doanh nghiệp 2.5 inch / 3.5 inch:


Sụt giảm không đáng kể trong doanh số ổ cứng doanh nghiệp hiệu năng được bù trừ bằng sự tăng nhẹ trong ổ cứng doanh nghiệp dung lượng, và tổng doanh số ổ cứng doanh nghiệp duy trì khoảng 15,5 triệu đơn vị.


bottom of page