top of page
 • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Danh sách những nhà sản xuất ổ cứng không còn tồn tại

Updated: Aug 8, 2019


Đã có ít nhất 221 công ty là những nhà sản xuất ổ cứng trong quá khứ. Phần lớn các hãng này không còn tồn tại do phá sản, hợp nhất hoặc sáp nhập. Không ai trong số 4 công ty tham gia đầu tiên tiếp tục hoạt động trong ngành công nghiệp hiện nay. Như hình dưới, những nhà sản xuất còn tồn tại đến thời điểm này là Seagate, Toshiba và Western Digital (WD), cả 3 hãng đều phát triển ít nhất một phần thông qua việc hợp nhất và sáp nhập.


Danh sách những nhà sản xuất ổ cứng không còn tồn tại.

Danh sách một số nhà sản xuất ổ cứng không còn tồn tại:


 • Amcodyne

 • Ampex

 • Anelex Corporation

 • Areal Technology - bán cho Tomen Corporation năm 1993

 • Aura Associates

 • Avatar Systems

 • BASF

 • Bryant Computer Products

 • Burroughs Corporation - hợp nhất với Sperry Corporation để thành lập ra công ty Unisys năm 1986

 • Castlewood Systems

 • Caelus Memories Inc.

 • CalComp

 • Calluna Technologies

 • Century Data

 • Comport

 • Computer Memories Inc. (CMI) - rời ngành năm 1986

 • Computer Memory Technology (CMT)

 • Conner Peripherals - sáp nhập với Seagate năm 1996

 • Control Data Corporation (CDC) / Imprimis Technology - bán mảng ổ cứng cho Seagate năm 1989

 • Cornice LLC - phá sản năm 2007

 • Data General Corporation

 • Data Products Corporation

 • Data Recording Instruments (DRI)

 • Dataplay (DPHI, DaTARIUS)

 • Diablo Systems - đổi tên thành Diablo Data Systems năm 1972

 • Digital Equipment Corporation (DEC) - bán mảng ổ cứng cho Quantum Corporation năm 1994

 • DZU (công ty của Bulgaria) - chuyển từ sở hữu nhà nước sang tư nhân, và bán cho Videoton năm 1999

 • ExcelStor Technology - rời ngành

 • Fuji Electric

 • Fujitsu - bán lại mảng HDD cho Toshiba vào tháng 7 năm 2009

 • General Electric (GE)

 • Gigastorage

 • Hewlett-Packard (HP) - tham gia từ năm 1976 đến 1996, sau đó rời ngành

 • Hitachi Global Storage Technologies (HGST) - năm 2002 hợp nhất mảng ổ cứng của Hitachi và IBM; năm 2012 bán lại cho WD, trong đó một phần nhà máy sản xuất ổ cứng 3.5 inch thuộc về Toshiba

 • Hokushin Electric Works

 • Honeywell Bull

 • IBM - bán lại mảng ổ cứng cho Hitachi Global Storage Technologies năm 2002

 • Information Storage Systems - bán lại cho Itel, rồi đến Univac, và cuối cùng là CDC

 • Integral Peripherals - ổ cứng 1.8 inch đầu tiên trên thế giới; phá sản năm 1998

 • Iomec

 • Iomega - rời ngành

 • ISOT/ИЗОТ (công ty của Bulgaria)

 • JT Storage (JTS) - phá sản năm 1999

 • JVC - rời ngành

 • Kalok - phá sản năm 1994

 • LaCie - bán lại cho Seagate Technology năm 2012

 • LaPine Technologies

 • Librascope

 • Marshall Laboratories

 • Matsushita - rời ngành năm 2004

 • Maxtor - bán lại cho Seagate năm 2006

 • Memorex - bán lại cho Burroughs năm 1981 và sau đó hợp nhất thành Unisys năm 1986; đóng cửa mảng ổ cứng năm 1988

 • Microcomputer Memories - rời ngành

 • Micropolis Corporation - phá sản năm 1997

 • Microscience International - phá sản năm 1992

 • MiniScribe - phá sản và sau đó bán lại cho Maxtor năm 1990

 • Ministor Peripherals - ổ cứng di động 1.8 inch đầu tiên trên thế giới; phá sản năm 1998

 • Mitsubishi - rời ngành

 • NEC - rời ngành

 • Nippon Peripherals

 • Nomaï

 • Olivetti

 • Pertec Computer

 • Philips

 • Plus Development - công ty con của Quantum; tạo ra Hardcard; sáp nhập lại Quantum năm 1992

 • Potter Instrument

 • PrairieTek - ổ cứng 2.5 inch đầu tiên trên thế giới; phá sản năm 1991

 • Priam Corporation - phá sản năm 1989; thành lập lại với tên Priam Systems Corporation năm 1990 và bán lại mảng ổ cứng cho Prima International năm 1991

 • Quantum Corporation - bán lại mảng ổ cứng cho Maxtor năm 2001

 • Raymond Engineering

 • Rodime - ổ cứng 3.5 inch đầu tiên trên thế giới; ngừng hoạt động năm 1991; bán lại mảng bản quyền với giá 1,5 triệu USD vào tháng 7 năm 2003. Sau đó công ty là đối tượng của một vụ sáp nhập ngược và trở thành Sportech PLC

 • Sagem

 • Samsung - bán lại mảng ổ cứng cho Seagate với giá 1,4 tỷ USD năm 2011

 • Seiko Epson

 • Sequel

 • Shugart Associates - bán lại cho Xerox năm 1977 và đóng cửa năm 1986

 • Siemens

 • Sony

 • Storage Technology Corporation (StorageTek hay STK) - rời ngành

 • Syquest - phá sản năm 1998; một số bằng sáng chế được bán lại cho Iomega

 • Tandon Corporation - bán lại cho WD năm 1988

 • Tulin Corporation - phá sản

 • Vertex Peripherals - bán lại cho Priam Corporation năm 1985


bottom of page