top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Tìm hiểu về công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR)

Updated: Aug 3, 2019


Tìm hiểu về công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR).

Giới thiệu:


Synology Hybrid RAID (SHR) là một hệ thống quản lý RAID tự động của Synology, được thiết kế để giúp cho việc triển khai khối lưu trữ trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Nếu không hiểu rõ về RAID, bạn nên dùng SHR để thiết lập khối lưu trữ trên máy chủ NAS Synology của mình.


Bạn sẽ biết có nhiều loại SHR khác nhau và ưu điểm / khuyết điểm của chúng so với ổ đĩa đơn / RAID truyền thống. Cuối cùng, bạn sẽ có thể chọn ra loại RAID hoặc SHR phù hợp nhất với nhu cầu lưu trữ của bạn. Bài viết này giả định bạn là người quản trị máy chủ NAS Synology, bạn cũng có kinh nghiệm về quản trị mạng với kiến thức vững chắc trong việc quản lý RAID.


Synology Hybrid RAID (SHR) là gì?


SHR là một hệ thống quản lý RAID tự động, giúp cho việc triển khai khối lưu trữ được dễ dàng hơn so với các hệ thống RAID truyền thống. SHR cho phép người dùng quản lý RAID, mở rộng lưu trữ và tối đa hóa dung lượng ngay cả khi họ không hiểu rõ về các cấp độ RAID. SHR cho phép 1 hoặc 2 ổ đĩa dự phòng - nghĩa là khối lưu trữ SHR có thể chịu hỏng lên đến hai ổ đĩa mà dữ liệu vẫn truy xuất được bình thường.


Lưu ý: Khối lưu trữ RAID (dù là RAID truyền thống hay SHR) không phải là một hệ thống sao lưu. RAID (Redundant Array of Independent Disks) là một công nghệ lưu trữ, giúp liên kết nhiều ổ đĩa vật lý lại với nhau thành một ổ đĩa logic.


[Để tìm hiểu về RAID, vui lòng đọc bài viết Giải thích các cấp độ RAID].


Có cần phải dùng SHR hay không?


Không, không cần thiết phải dùng SHR. SHR là hệ thống quản lý RAID dựa trên Linux và việc sử dụng là hoàn toàn tùy chọn. SHR không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng chuyên nghiệp về hệ thống RAID truyền thống, mà còn hữu dụng đối với người dùng mới có nền tảng kỹ thuật ít ỏi khi họ cần bảo toàn dữ liệu lưu trữ. Tuy nhiên, SHR không hỗ trợ tất cả model máy chủ NAS Synology. Để biết những model nào không hỗ trợ SHR, vui lòng tham khảo tại đây.


Với người dùng chuyên nghiệp, nên dùng các cấp độ RAID truyền thống nếu họ muốn tự quản lý hệ thống RAID. Các cấp độ RAID sau đây có thể được hỗ trợ trên máy chủ NAS Synology của bạn:

  • Cơ bản

  • JBOD

  • RAID 0

  • RAID 1

  • RAID 5

  • RAID 6

  • RAID 10


SHR tối đa hóa dung lượng lưu trữ như thế nào?


RAID truyền thống tạo khối lưu trữ dựa trên ổ đĩa có dung lượng nhỏ nhất trong mảng.

Hình trên cho thấy RAID truyền thống tạo khối lưu trữ dựa trên ổ đĩa có dung lượng nhỏ nhất trong mảng. Nếu một mảng RAID truyền thống được tạo bởi một ổ đĩa 500GB, tất cả các ổ khác trong mảng chỉ có thể đóng góp 500GB trên mỗi ổ, do đó tạo nên một khối lưu trữ RAID có dung lượng 5 x 500GB và lãng phí 4.5TB còn lại vì không dùng đến.


Không giống như RAID truyền thống, Synology Hybrid RAID chia mỗi khối lưu trữ của từng ổ đĩa thành các phần nhỏ hơn và tạo thêm các vùng lưu trữ dự phòng.

Không giống như RAID truyền thống, SHR chia mỗi khối lưu trữ của từng ổ đĩa thành các phần nhỏ hơn và tạo thêm các vùng lưu trữ dự phòng. Bằng cách sử dụng SHR, bạn có thể dùng đến khối lưu trữ 4.5TB còn lại, do đó tối đa hóa dung lượng của mỗi ổ.


Mở rộng ổ đĩa lớn hơn với SHR:


SHR còn trội hơn RAID truyền thống trong việc mở rộng dung lượng lưu trữ.


RAID truyền thống không cho phép dung lượng được nâng cấp để sử dụng, cho đến khi tất cả ổ đĩa được nâng cấp cùng một lúc.

Hình trên cho thấy RAID truyền thống không cho phép dung lượng được nâng cấp để sử dụng, cho đến khi tất cả ổ đĩa được nâng cấp cùng một lúc.


Khác với RAID truyền thống, Synology Hybrid RAID tạo ra vùng lưu trữ được nâng cấp mới để sẵn sàng sử dụng.

Khác với RAID truyền thống, SHR tạo ra vùng lưu trữ được nâng cấp mới để sẵn sàng sử dụng. Nếu bạn thay thế các ổ đĩa bằng các ổ có dung lượng lớn hơn, khi đó vùng lưu trữ được nâng cấp có thể được sử dụng ngay khi nâng cấp hai ổ đĩa để tạo thành một mảng lưu trữ dự phòng.


Tính năng nhanh-chóng-để-sử-dụng của SHR cho phép người dùng đáp ứng nhu cầu thường xuyên nâng cấp các mảng ổ đĩa lớn (ví dụ như một khối lưu trữ 10 khay đĩa) trong khi vẫn truy cập được dữ liệu. Hơn nữa, lợi ích thấy rõ về mặt tài chính, SHR giúp người dùng đạt được dung lượng lưu trữ tối đa mà không cần phải mua toàn bộ ổ đĩa.


SHR với hai ổ đĩa dự phòng:


Để sử dụng Synology Hybrid RAID dự phòng hai ổ đĩa, bạn sẽ cần tối thiểu bốn ổ để tạo nên một khối lưu trữ.

Để sử dụng SHR dự phòng hai ổ đĩa, bạn sẽ cần tối thiểu bốn ổ để tạo nên một khối lưu trữ. Nếu bạn muốn mở rộng khối lưu trữ SHR dự phòng hai ổ đĩa, vùng lưu trữ mới sẽ hiện diện ngay khi bạn bổ sung bốn ổ vào khối lưu trữ SHR hoặc mở rộng bốn ổ hiện có bên trong nó.


bottom of page