top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Một phần ba máy chủ ảo và một phần tư máy chủ vật lý là zombie

Updated: Aug 5, 2019


Các máy chủ ảo (virtual server) nhàn rỗi / không dùng đến có thể tốn kém nhiều hơn các máy chủ vật lý (physical server) nhàn rỗi.


Một phần ba máy chủ ảo và một phần tư máy chủ vật lý là zombie.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng 25% máy chủ vật lý và 30% máy chủ ảo đều trong trạng thái "hôn mê" (comatose). Đây là những hệ thống không hoạt động trong 6 tháng qua.


Vấn đề với tình trạng hôn mê, hay zombie, các máy chủ vật lý từng được biết đến. Những nghiên cứu trước đây thường xuyên đưa ra số lượng máy chủ vật lý zombie của doanh nghiệp trong khoảng từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất này cũng xem xét các máy chủ ảo, và chúng có thể chiếm chi phí đáng kể trong bộ phận công nghệ thông tin (CNTT).


Đó là bởi vì người dùng có thể phải trả phí bản quyền cho máy chủ ảo của họ (nhà cung cấp giải pháp ảo hóa), cũng như phần mềm mà họ hỗ trợ, các nhà nghiên cứu cho biết.


Các máy chủ zombie, bao gồm ảo và vật lý, cũng có thể gặp "nguy cơ bảo mật không xác định" do chúng không được vá lỗi và bảo dưỡng, theo tài liệu nghiên cứu của Jonathan Koomey, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford, và Jon Taylor, một đối tác tại công ty tư vấn Anthesis Group.


Koomey và Taylor đã xem xét 16.000 máy chủ trong khoảng 10 trung tâm dữ liệu (data center) bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập bởi TSO Logic, nhà cung cấp phần mềm tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu này là bản cập nhật của nghiên cứu trước, cho thấy 30% máy chủ vật lý là zombie. Việc giảm xuống còn 25% trong khảo sát mới này có thể là kết quả của quy mô lấy mẫu lớn hơn.


Chi phí của những hệ thống zombie đang chạy thay đổi theo thời gian và liệu nó có bị khấu hao hoàn toàn hay liệu tất cả giá trị đầu tư trong máy chủ vật lý đã được thu hồi, Taylor trả lời trong cuộc phỏng vấn. "Lập luận đơn giản nhất đó là sự lãng phí năng lượng mà nó đang tiêu thụ", Taylor nói.


Với việc liên quan đến các máy chủ ảo, "thật là sốc khi biết nó lớn đến mức nào", ông nói, và cũng lưu ý chi phí bản quyền máy chủ ảo cho bất kỳ phần mềm nào vẫn đang chạy trên máy chủ. "Tôi nghĩ họ đang thất thoát rất nhiều chi phí vận hành".


Vấn đề này có thể bắt nguồn từ động cơ: cán bộ quản lý CNTT không nhất thiết phải làm tốt công tác kiểm soát chi phí.


"Thước đo quan trọng nhất của bộ phận CNTT thường là tính sẵn sàng", giáo sư hệ thống thông tin tại trường Cao đẳng Kinh doanh thuộc Đại học North Texas, Leon Kappelman cho biết.


Kappelman, người không tham gia nghiên cứu này, nói điều quan trọng là phải hiểu được bối cảnh đằng sau tại sao một máy chủ lại nhàn rỗi. Ông biết người dùng duy trì máy chủ nhàn rỗi trong nhiều tháng vì chúng được sử dụng để dự phòng, đặc biệt khi cần đáp ứng nhu cầu thời vụ.


"Họ đang cho thấy một vấn đề thực sự", Kappelman nói khi đề cập đến nghiên cứu này. "Có sự lãng phí trong CNTT và luôn luôn có".


bottom of page