top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Cách cứu dữ liệu PowerPoint do vô tình xóa nhầm hoặc chưa kịp lưu

Updated: Aug 5, 2019


Cách cứu dữ liệu PowerPoint do vô tình xóa nhầm hoặc chưa kịp lưu.

Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi tạo một bản trình chiếu hoàn chỉnh, bất ngờ tai họa ập đến, trong khi sáng ngày hôm sau bạn phải thuyết trình: Bản trình chiếu đã biến mất! Cho dù bạn nỗ lực tìm kiếm trong File Explorer, vẫn không thể tìm thấy tập tin PowerPoint quý giá của mình.


Tuy nhiên, Microsoft có thể giúp bạn. Miễn là bạn không tắt chức năng autorecovery (tự động khôi phục) đã được cho phép mặc định, tập tin đó sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn hoặc trên đám mây nếu bạn là người dùng Office365.


Việc này không hề dễ dàng, nhưng thông thường bạn có thể cứu dữ liệu PowerPoint do vô tình xóa nhầm hoặc chưa kịp lưu do mất điện đột ngột, lỗi phần mềm / hệ điều hành... theo cách hướng dẫn dưới đây.


Lần sau, bạn nên lưu một bản dự phòng lên đám mây, máy tính hoặc thiết bị di động như USB, ổ cứng gắn ngoài để tránh sự cố tương tự.


* Lưu ý: Tác giả sử dụng PowerPoint 2016 cho phần hướng dẫn bên dưới. Các phiên bản cũ hơn cũng tương tự, chỉ khác ở đường dẫn tập tin autorecovery trong bước 4.


BƯỚC 1: Mở một trang trắng (Blank Presentation) trong Microsoft PowerPoint và click thẻ "File".


BƯỚC 1: Mở một trang trắng (Blank Presentation) trong Microsoft PowerPoint và click thẻ "File".

BƯỚC 2: Chọn "Options" ở dưới cùng.


BƯỚC 2: Chọn "Options" ở dưới cùng.

BƯỚC 3: Click tùy chọn "Save" ở bên trái.


BƯỚC 3: Click tùy chọn "Save" ở bên trái.

BƯỚC 4: Lúc này bạn sẽ thấy đường dẫn tập tin autorecovery, hãy chọn và sao chép nó. Trong trường hợp của tác giả là "C:\Users\Bryan\AppData\Roaming\Microsoft\PowerPoint".


BƯỚC 4: Lúc này bạn sẽ thấy đường dẫn tập tin autorecovery, hãy chọn và sao chép nó.

BƯỚC 5: Mở "File Explorer" và dán đường dẫn vừa được sao chép vào, rồi ấn "Enter".


BƯỚC 5: Mở "File Explorer" và dán đường dẫn vừa được sao chép vào, rồi ấn "Enter".

BƯỚC 6: Tại đây, bạn sẽ thấy tài liệu được lưu gần nhất mà mình đã tạo, bắt đầu với tên "MYPRESENTATION", hãy vào thư mục này để tiếp cận tập tin bên trong. (Nếu bạn không thấy thư mục "MYPRESENTATION", mà chỉ thấy mỗi tập tin dạng "pptxxxx.tmp" như hình dưới, hãy đổi phần mở rộng .tmp thành .ppt hoặc .pptx thế là xong).


BƯỚC 6: Tại đây, bạn sẽ thấy tài liệu được lưu gần nhất mà mình đã tạo, bắt đầu với tên "MYPRESENTATION", hãy vào thư mục này để tiếp cận tập tin bên trong.

BƯỚC 7: Click phải vào tập tin PowerPoint, chọn "Open with".


BƯỚC 7: Click phải vào tập tin PowerPoint, chọn "Open with".

BƯỚC 8: Chọn "PowerPoint" và click "OK".


BƯỚC 8: Chọn "PowerPoint" và click "OK".

bottom of page