top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Công nghệ Advanced Format (AF - Định dạng Nâng cao) trên ổ cứng

Updated: Aug 7, 2019


Advanced Format là gì?


Công nghệ Advanced Format (AF - Định dạng Nâng cao) trên ổ cứng.

Advanced Format (AF - Định dạng Nâng cao) là thuật ngữ chung đề cập đến bất kỳ định dạng sector ổ đĩa nào được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên đĩa từ của ổ cứng (HDD) mà nó vượt quá 512, 520 hoặc 528 byte mỗi sector; cũng như các sector 4.096, 4.112, 4.160 và 4.224 byte (4K) của HDD Advanced Format. Sector lớn hơn cho phép tích hợp các thuật toán sửa lỗi (ECC) mạnh hơn nhằm duy trì tính toàn vẹn dữ liệu ở mật độ lưu trữ cao hơn.


Với công nghệ Advanced Format, HDD sẽ có sector lớn hơn, cho phép tích hợp các thuật toán sửa lỗi (ECC) mạnh hơn nhằm duy trì tính toàn vẹn dữ liệu ở mật độ lưu trữ cao hơn.

Advanced Format cũng được xem là công nghệ quan trọng trong lịch sử HDD, nơi dữ liệu thường được xử lý theo kích thước 512 byte kể từ khi giới thiệu HDD tiêu dùng vào đầu những năm 1980, và cũng kích thước tương tự hoặc nhỏ hơn trong lĩnh vực chuyên nghiệp kể từ khi phát minh HDD năm 1956.


[Để tìm hiểu về sự ra đời của HDD, vui lòng đọc bài viết Bộ nhớ lưu trữ giá 1 triệu USD giảm còn 2 cent cho mỗi gigabyte].


Advanced Format 512e:


Để duy trì tính tương thích với các thành phần máy tính cũ, nhiều nhà cung cấp HDD hỗ trợ công nghệ Advanced Format trên thiết bị lưu trữ bằng cách tích hợp firmware chuyển đổi 512 byte.

Nhiều phần mềm và phần cứng của máy tính host (như chipset, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, công cụ tạo ảnh và phân vùng HDD, tiện ích hệ thống tập tin và sao lưu, cũng như các ứng dụng phần mềm khác) cho rằng HDD được cấu hình với kích thước sector 512 byte. Để duy trì tính tương thích với các thành phần máy tính cũ này, nhiều nhà cung cấp HDD hỗ trợ công nghệ Advanced Format trên thiết bị lưu trữ bằng cách tích hợp firmware chuyển đổi 512 byte.


Những HDD được cấu hình với kích thước sector vật lý 4.096 byte (4K) đi kèm firmware 512 byte được gọi là Advanced Format 512e, hay HDD 512 emulation (mô phỏng).

Những HDD được cấu hình với kích thước sector vật lý 4.096 byte (4K) đi kèm firmware 512 byte được gọi là Advanced Format 512e, hay HDD 512 emulation (mô phỏng).


Advanced Format 4Kn:


Đối với các HDD hoạt động ở chế độ chuẩn 4K (4K native, hay 4Kn), không có tiến trình mô phỏng và thiết bị lưu trữ xuất trực tiếp kích thước sector vật lý 4.096, 4.112, 4.160 hoặc 4.224 byte vào firmware hệ thống và hệ điều hành.

Đối với các HDD hoạt động ở chế độ chuẩn 4K (4K native, hay 4Kn), không có tiến trình mô phỏng và thiết bị lưu trữ xuất trực tiếp kích thước sector vật lý 4.096, 4.112, 4.160 hoặc 4.224 byte vào firmware hệ thống và hệ điều hành.


bottom of page